REGULAMIN

IX PRZEGLĄDU PIOSENKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

„Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II”

Organizatorzy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

i Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego

koordynator: Justyna Baraniak

Termin:

22 października 2015 r. godz.10.30

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach

przygodzice

Cele:

1. Wspomnienie Świętego Papieża Jana Pawła II .

2. Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016

3. Promowanie muzyki i wartości chrześcijańskich.

4. Rozwijanie uzdolnień muzycznych.

5. Umożliwienie młodzieży prezentacji swoich talentów.

Warunki uczestnictwa:

1. Przegląd jest skierowany do solistów i zespołów działających przy parafiach, domach kultury, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę o treściach chrześcijańskich.

3. Wyklucza się stosowanie playbacków .

4. Przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia 

w terminie do 5 października b.r.

5. Zgłoszenie do Przeglądu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i danych osobowych w mediach w celach reklamowych Przeglądu.

Uwagi organizacyjne:

 • Organizatorzy dysponują  MD, CD oraz pełnym nagłośnieniem.
 • W dniu Przeglądu należy dostarczyć Jury teksty wykonywanych utworów w dwóch egzemplarzach.
 • Występy odbędą się wg kolejności zgłoszeń.
 • W dniu Przeglądu będą się odbywały konsultacje i warsztaty wokalne z Adamem Wasielą.
 • Organizatorzy zapewniają poczęstunek (obiad, kawa, herbata…)
 • Mile widziana znajomość oficjalnego hymnu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 r. (w celu wspólnego wykonania ☺)
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Ocena:

Jury będzie oceniało w 4 kategoriach:

I – solista do 15 roku życia

II – zespół do 15 roku życia

III – solista od 15 roku życia

IV – zespół od 15 roku życia

Jury będzie brało pod uwagę:

 • precyzję wykonania utworu;
 • poprawność intonacyjną i interpretacyjną;
 • dobór repertuaru (m.in. promowanie wartości chrześcijańskich);
 • ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Laureaci w swoich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

Decyzje Jury w kwestii oceny i przyznania nagród są ostateczne.

Gość Specjalny – Wielebny Blues Band

Koncert ok. godz.13.30  

Serdecznie zapraszamy

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU

ul. PTR 6, 63 421 Przygodzice

tel. 627336131, fax. 627336132

www.zspprzygodzice.com

e-mail: zspcku@poczta.onet.pl lub justynabaraniak@o2.pl

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa 

w IX Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej

Solista (imię i nazwisko, wiek, tytuł utworu):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Zespół wokalny (wiek i liczba członków zespołu, tytuł utworu):

…………………………………………………………………….…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzaj podkładu muzycznego, potrzeby techniczne (proszę podać instrumenty):

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………………….…………………………………………………..

Nazwa i adres szkoły, parafii lub instytucji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, e-mail (koniecznie): …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

Chcielibyśmy mieć wyznaczony czas na próbę mikrofonową

(dotyczy tylko zespołu): tak/nie

Chętnie skorzystamy z obiadu (od godz.12.00) tak/nie

Kilka słów o wykonawcach dla konferansjera (mile widziane):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….