Radni Koalicji Obywatelskiej chcą zmian w budżecie. Chodzi i pół miliona złotych dla ostrowskiego szpitala. Pieniądze mają pochodzić z puli zarezerwowanej na budowę hali widowiskowo-sportowej.

W obliczu nadzwyczajnej sytuacji, zwracamy się do Pani jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej z prośbą o niezwłoczne wystąpienie do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej celem zmniejszenia wydatków na zadaniu ,.Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej” o kwotę 500.000,00 zł i zwiększenia o tę kwotę wydatków na dotację dla Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
(rozdz. 85111, § 6220). czytamy w piśmie podpisanym przez Przewodniczącego Klubu Andrzeja Kornaszewskiego


W obecnej sytuacji, kiedy Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu został zamknięty, część chorych z naszej części województwa będzie kierowanych do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Celem należytego przygotowania szpitala niezbędne są środki pieniężne. Uważamy, ze na obecną chwilę zakup wyposażenia dla budowanej hali przy ul. Wojska Polskiego byłby zbędnym wydatkiem, dlatego tez zwracamy się z prośbą. Kończą swoje pismo radni