Ekonomia, ekologia i dobre życie w jednej krótkiej rozmowie o zieleni, drzewach i ich znaczeniu w zdrowiu i ekonomii.