Polski Ład” będzie oznaczał stratę dla samorządów lokalnych i ich mieszkańców, która w ciągu 10 lat sięgnie 145 mld – twierdzą przedstawiciele Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Proponują też, by za pośrednictwem specjalnie stworzonej strony internetowej sprawdzić, ile dana gmina czy powiat stracą na rządowych rozwiązaniach.

Związek Miast Polskich: utrata 145 mld zł w ciągu 10 lat wynika z projektu ustawy o PIT i CIT, który realizuje założenia rządowego programu w zakresie podatków.

„Za ten projekt zapłacimy my wszyscy. Społeczności lokalne w ciągu 10 lat stracą 145 mld zł, podczas gdy budżet centralny zyska per saldo 27 mld – piszą w komunikacie przedstawiciele Związku Miast Polskich. – Na kolejnych zmianach stracą zwłaszcza miasta, których budżety są oparte na udziałach w PIT. Warszawa obliczyła, że straci 1,7 mld, Kraków 0,5 mld zł, Wrocław ponad 400 mln zł, Poznań ponad 300 mln zł, Gdańsk ok. 250 mln zł.

ZMP i Unia Metropolii Polskich sygnują też stronę naTwojkoszt.pl, na której można sprawdzić, ile dane miasto na prawach powiatu, gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska straci na „Polskim Ładzie” w 2022 r.


Szacunek opiera się na średnim ubytku w PIT, podanym przez Ministerstwo Finansów w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy (26,8 proc.). Odnosi się do planowanej na 2021 r. kwoty udziałów w PIT, podanej wszystkim JST przez Ministra Finansów do planowania budżetu na rok 2021.
Ile stracę wielkopolskie miasta i wsie?
Ostrów straci 6 654 523 zł, Kalisz blisko 50, Jarocin Kepno i Pleszew po kilkanaście – tych pieniędzy zabraknie nie na jakieś mityczne cele, ale na sport, kulturę czy oświatę.