Na najbliższej sesji radni zapoznają się z propozycjami cen biletów za wejście na zmodernizowany basen odkryty w Ostrowie Wielkopolskim. propozycje przedstawia Prezydent Beata Klimek do akceptacji radnym. Na dziś basen – podobnie jak obiekt na Piaskach – podlega spółce Miejski Zakład Zieleni. Z ust radnych z koalicji rządzącej słychać jednak głosy, że docelowo basenem ma kierować nowa spółka.

Modernizacja basenu to koszt ok. 6 milionów złotych. W październiku 2016r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót dodatkowych. Roboty dodatkowe m.in. montaż parkowych lamp, iluminacja niecki basenowej. Do przetargu mogły przystąpić wyłącznie zakłady pracy chronionej i jednostki, których działalność obejmuje integrację grup społecznie marginalizowanych.

Prezes MZZ Wojciech Białas podkreślał do tej pory, że sezon na kąpiel w akwenach otwartych w Polsce trwa średnio 33 dni. We wrześniu 2015r. miasto zaprezentowało kolorowe wizualizacje basenu. Jak się okazało – obrazki kosztowały 17 tysięcy złotych, ale ta propozycja mieszkańcom się nie spodobała. Ostrowianie wskazali, że chcą basen do pływania, ale nie interesują ich atrakcje typu bicze wodne.

„Musimy zweryfikować plany, ale nie wycofujemy się z remontu” – powiedziała Radiu Centrum prezydent Beata Klimek:”Prowadząc konsultacje, sprawą jasną stało się, że mieszkańcy opowiedzieli się za tym, aby baseny zewnętrzne były większe niż pokazywała to koncepcja.”

Cennik ma wiele wariantów i przewiduje kilka propozycji cenowych zależnych od dnia, godziny, miesiąca czy liczby osób. Jeśli na basen wybierze się czteroosobowa rodzina: mama, tata i 2 dzieci to zapłacą 38 złotych w tygodniu i 43 złote w weekend.  

proponowane ceny biletów na basen miejski w 2017 roku:

17990790_1921880478046024_7912970712887411741_n 18056155_1921880488046023_6890896097244546255_o