O B U D Z I Ć  P A R A F I Ę   Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (J 20,21)
II FORUM NOWEJ EWANGELIZACJI DIECEZJI KALISKIEJ

Niedziela, 18 października – Kościół Opatrzności Bożej w Kaliszu, ul. Polna 8

Konferencja „Ewangelizacja… i co dalej?”  – ks. Krzysztof Kralka SAC 

Eucharystia na zakończenie II Forum Nowej Ewangelizacji  – przewodniczy – ks. Krzysztof Kralka SAC