16 stycznia 1919
– Zmiana na stanowisku premiera. Miejsce Jędrzeja Moraczewskiego zajął Ignacy J. Paderewski. Zmianę z radością przyjęli członkowie Naczelnej Rady Ludowej i wiele środowisk w Wielkopolsce. W nowym rządzie Poznańskie było reprezentowane przez dwóch ministrów.

– Siły powstańcze obliczane były na ok. 13 900 żołnierzy.

– Zacięte walki m.in. o Kamionną na froncie zachodnim. Najpierw Niemcy zdobyli miejscowość, zmuszając powstańców do wycofania się do wioski Prusy, następnie Polacy po otrzymaniu posiłków z Kwilcza i Kolna odbili Kamionną. Poległo 8 polskich żołnierzy a kilkunastu zostało rannych

– Rozpoczęto wydawanie „Tygodnika Urzędowego NRLˮ, zamienionego 20 marca na „Tygodnik Urzędowyˮ, w którym publikowano wydawane przez NRL rozporządzenia i dekrety. 10 kwietnia wydano rozporządzenie nakazujące usunięcie do końca miesiąca wszystkich niemieckich nazw na stacjach kolejowych, budynkach publicznych, ulicach i zastąpienie ich polskimi. Ponadto na gmachach należało umieścić polskiego orła. Za niewykonanie polecenia przewidywano karę grzywny oraz karę więzienia do lat 2.