Konkursy na stanowiska dyrektorów zostały ogłoszone w czterech ostrowskich przedszkolach (nr 15 – ul. Szkolna 23, nr 13 – ul. Bema 30, nr 2  – ul. Staroprzygodzka 112a i nr 12 – ul. Andersa 12), trzech ostrowskich podstawówkach – SP4, SP 9 i SP 11 oraz Gimnazjum nr 1.  Konkursy mogą – ale nie muszą – wyłonić nowych dyrektorów. Jeśli dotychczasowy dyrektor zyska największe uznanie i liczbę punków komisji oceniającej – to jemu może być powierzane zadanie kierowania placówką na kolejna kadencję.

Ale – jak się mówi nieoficjalnie – w kilku placówkach ma dojść do zmiany na stanowisku dyrektora. Największe szanse na objęcie stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 ma mieć Paweł Staszak. Kadra nauczycielska z tej placówki twierdzi, że na to stanowisko namaścił go dotychczasowy dyrektor, obecny senator PIS Łukasz Mikołajczyk. Dobrze poinformowani twierdzą, że zmiana nastąpi również w Szkole Podstawowej nr 4.

W tek kadencji doszło już do zmiany dyrektora – w szkole podstawowej nr 1. Grzegorza Graczyka zastąpił Dorota Grześkowiak, była radna lewicy, w ostatnich wyborach startująca z listy Komitetu Przyjazny Ostrów Beaty Klimek. Grześkowiak pracowała jako nauczyciel w-f w szkole podstawowej nr 7.

Czas na składanie dokumentów kandydaci mają do 23 czerwca 2016r.

2016-06-09 ok24.tv