Brudnica mniszka, barczatka sosnówka i borecznik sosnowy to przez te owady przez miesiąc nie wejdziemy do lasu. Nadleśnictwo Antonin informuje, że w związku z masowym wystąpieniem tych owadów, uznanych za szkodniki pierwotne sosny, tj. , w dniach od 25.05. – 16.06.2019r. przeprowadzony zostanie lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

Opryski będą prowadzone na terenie:
Gminy Przygodzice: w Obrębie Antonin, w leśnictwach Czarnylas, Klady, Strugi
(w oddziałach: 9-15, 29-36, 47-53, 65 częściowo, 66 częściowo, 67-71, 145); w Obrębie Świeca, w leśnictwie Huta (w oddziałach: 15-17, 26-30, 36-41, 43-46,47-49).

Gminy Odolanów: w Obrębie Świeca, w leśnictwach Huta (w oddziałach: 18, 19 częściowo, 20 częściowo, 30-31, 41-42, 46 częściowo).
Gminy Sośnie: w Obrębie Świeca, w leśnictwie Jerzówka (w oddziałach: 129 częściowo, 130 częściowo, 131-132, 133 częściowo, 138 częściowo, 139 częściowo, 140-144, 150, 151, 152 częściowo, 153, 154, 155 częściowo).

Teren objęty zabiegiem zostanie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

„ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 25.05.2019r. do 16.06.2019r.”

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu środka DIMILIN 480 SC na obszarze 2065,4 ha. Preparat jest środkiem owadobójczym o 24-godzinnej karencji dla roślin uprawnych i runa leśnego. Na opryskiwany teren można wejść po wyschnięciu cieczy na roślinach. Środek DIMILIN 480 SC ma działanie selektywne na owady pożyteczne (drapieżne roztocze, biedronki, złotooki, pszczoły).