Był on pomysłodawcą „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, które przyjęto podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. Dziś w Kaliszu odbyła się ogólnopolska konferencja z okazji 35. rocznicy tego zjazdu. – Nikt wówczas nie przypuszczał z jakim echem spotka się ta odezwa” – powiedział pomysłodawca posłania Henryk Siciński.

Posłanie zostało przyjęte przez delegatów I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność z aplauzem i stało się od razu przedmiotem ostrych ataków ze strony propagandy PRL. W dokumencie członkowie „Solidarności” wyrazili swoje poparcie dla robotników z innych krajów socjalistycznych.

1-68138

Dr Henryk Siciński to pomysłodawca odezwy autorstwa nieżyjącego już Bogusława Śliwy, uchwalonej 8 września 1981 r. przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wezwał on związkowców krajów bloku wschodniego do wspólnej walki o swoje prawa i do zrzeszania się, wywołując wściekłość Kremla i władz PRL.

Bogusław śliwa był prawnikiem z Kalisza, wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu „S” Wielkopolska Południowa, a redagował tekst apelu razem z Janem Lityńskim. Podczas dyskusji nad projektem uchwały dzięki wnioskowi Andrzeja Gwiazdy tekst od razu poddano pod głosowanie.

Wręczenie odznaczenia to część ogólnopolskiej konferencji z okazji 35. rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” i „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Inicjatorem imprezy jest Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, który zorganizował przedsięwzięcie we współpracy z Oddziałem IPN w Łodzi, pod patronatem honorowym prezydenta Kalisza Grzegorza Sapińskiego.

Referat podczas konferencji wygłosi dr Sebastian Pilarski, pracownik Archiwum IPN w Łodzi. Konferencji towarzyszyć będzie  I-Krajowy-Zjazd-Delegatow-NSZZ-Solidarnosc-Zjazd-nadziei-na-samorzadna-Rzeczposp.html”>wystawa Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku pt. „I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ »Solidarność«. Zjazd Nadziei na Samorządną Rzeczpospolitą”. Ekspozycję będzie można oglądać w kaliskim magistracie do 30 września.

„Obłędna” prowokacja wobec sojuszników

Henryk Siciński jako student Akademii Medycznej uczestniczył w demonstracji studentów w Poznaniu w marcu 1968 r. W 1980 r. współorganizował protest w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, wstąpił do NSZZ „Solidarność” i objął funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego (od 1981 r. Międzyzakładowa Komisja Porozumiewawcza) w Ostrowie Wielkopolskim.

W 1981 r. brał udział I Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Województwa Kaliskiego, wszedł w skład Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa i był uczestnikiem I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. Wtedy wystąpił z inicjatywą zredagowania entuzjastycznie przyjętego Posłania I KZD NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej. Zaakceptowany 35 lat temu – zdecydowaną większością głosów – dokument stał się powodem ataków propagandy władz PRL i był nazywany „obłędną prowokacją wobec sojuszników Polski”.

Po 13 grudnia 1981 r. Henryk Siciński zaangażował się w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania konspiracyjne działaczy zdelegalizowanej „Solidarności”. 1 maja 1982 r. po rewizji w domu został zatrzymany na posterunku w Przygodzicach, a 3 maja 1982 r. internowany pod zarzutem przechowywania materiałów o treściach antypaństwowych. Do 26 maja 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Gębarzewie.

Wyjątkowe wyróżnienie

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnych tradycji nawiązuje. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za starania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub za walkę o respektowanie praw człowieka w PRL.

2016-09-20 ok24.tv