Koncert zespółu Shalom z Poznania na Gali V Festiwalu Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Kaliszu