Przekroczone normy zawartości pyłu PM 10 w powietrzu nad Ostrowem Wielkopolskim. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3. O szkodliwości m.i.n palenia w piecach śmieciami mówi się od dawna, ale samo mówienie sytuacji i jakości powietrza nie poprawia. Do walki ze smogiem łączyła się firma Info-Net , która rozpoczęła współpracę z producentem czujników LookO2 – Twój osobisty czujnik jakości powietrza. Zostały zakupione kolejne urządzenia, które od tej chwili są do dyspozycji chętnych mieszkańców.
Na dziś w Ostrowie uruchomionych jest ponad dziesięć czujników, a to dopiero początek. Aktualny stan powietrza w naszym mieście można sprawdzić na stronie https://looko2.com/heatmap.php

Pył zawieszony PM10 to mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i o różnym składzie chemicznym. Może być zbudowany, w zależności od warunków powstawania, z cząstek dymu, sadzy, popiołu, związków nieorganicznych (np. azbestu), a także metali. Powstaje przede wszystkim w procesach spalania paliw stałych i ciekłych. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) mogą wnikać do płuc, co powoduje poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo utrzymująca się mgła i brak wiatru potęgują zły stan powietrza w naszym mieście.

Wysokie poziomy występowania pyłu PM10 w powietrzu spowodowane są brakiem wiatru, co ogranicza ruch powietrza oraz spalaniem w domowych piecach plastików i innych śmieci.

Im cimniejszy kolor okręgu tym wyższe stężenie pyłóww PM 10. Ciemny brązowy to stężenie powyżej 200 µg/m3.
2016-11-24 ok24.tv, fot. FB Info-Net