Całe gospodarstwo musi być wyburzone – to wszystko z powodu budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Środki na wykup był zabezpieczone na etapie prac przygotowawczych.

Tarasowanie tej drogi tylko w jednym przypadku w powiecie ostrowskim doprowadziło do konieczności wyburzenia całego gospodarstwa. Właściciele otrzymali już odszkodowanie na zakup nowego siedliska.  Tymczasem na trasie budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w miejscowości Strugi w Gminie Przygodzice stanęły już zbiorniki na kruszywa. Prace ziemne przygotowawcze toczą się już w miejscu skrzyżowania obwodnicy z drogą S11. W środę 13 maja br. w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie z firmą MOTA-ENGIL budującą obwodnicę w sprawie precyzyjnego wytyczenia dróg powiatowych, po których będą mogły poruszać się ciężkie pojazdy przewożące materiały budowlane.

Na drodze DK25 i drogach serwisowych prowadzone są prace archeologiczne. Umowa na budowę II etapu budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego została podpisana 10 października 2014r. Wykonawcą budowy jest firma Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engel, Engenharia e Construcao S.A. cena budowy wynikająca z przetargu to 284 mln zł brutto.

11014935_1433209373664251_3531940992277774702_n

Co wchodzi w zakres prac?

– drogi ekspresowej: 2 jezdnie na długości około 12,8 km,
– jednego węzła drogowego ,
– 15 obiektów inżynierskich,
– sieć dróg poprzecznych i dojazdowych,
– urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
– urządzeń oświetlenia drogowego,
– zabezpieczeń akustycznych,
– ogrodzenia obwodnicy,
– nasadzenia zieleni przydrożnej.

2015-05-18 ok24.tv fot. FB P.Rajski