Projekt budżetu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa w Gminie Ostrów Wielkopolski uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej a także została pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie Komisje Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. 14 radnych było za uchwaleniem budżetu za 2019 rok, jedna osoba – Paweł Małuszek wstrzymał się od głosu.

Prawie połowa całego budżetu, ponad 37 mln złotych zostanie przeznaczona na oświatę. Roczne utrzymanie szkół podstawowych będzie kosztować Gminę Ostrów Wielkopolski 19,2 mln złotych, przedszkola prawie 10,5 mln złotych, a gimnazja 4,2 mln złotych.  W roku 2019 podobnie jak i w latach ubiegłych samorząd będzie płacił za dowóz dzieci do placówek oświatowych. To kwota prawie pół miliona złotych.

Na pomoc społeczną gmina przeznaczy ponad 2,5 mln złotych. Na świadczenia wychowawcze i społeczne ( w tym 500+) przeznaczono 18,5 mln złotych. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich na swoją działalność wraz z filiami otrzyma prawie 900 tysięcy złotych.

W przyszłym roku gmina na inwestycje planuje wydać  prawie 16 mln złotych. Ponad 4 mln zł samorząd wyda na drogi gminne, ich budowę i modernizację. Wśród zadań znalazły się m.in.:

  • Czekanów – Karski  –  budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z modernizacją drogi gminnej (700 tys. złotych)
  • Franklinów  –  przebudowa ul. Szkolnej (200 tys. złotych)
  • Wysocko Wielkie – przebudowa ul. Pruślińskiej  (100 tys. zł, dofinansowanie z FOGR)
  • Zacharzew – przebudowa ulic: Leśnej oraz Rajskiej II etap (750 tys. złotych
  • Kołątajew – przebudowa drogi gminnej (500 tys. złotych)
  • Gorzyce Wielkie – przebudowa ulic: Spacerowej, Okólnej i Ogrodowej (1,4 mln złotych)
  • Słaborowice – przebudowa drogi w kierunku stadniny (250 tys. złotych)

Remonty i rozbudowy także i w przyszłym roku nie ominą placówek oświatowych. Te najważniejsze to: rozbudowa szkoły w Łąkocinach kosztować będzie milion złotych, termomodernizacja szkoły w Sobótce pochłonie 400 tysięcy złotych. Na rozbudowę szkoły w Wysocku Wielkim przeznaczono 300 tysięcy złotych, na budowę nowego przedszkola we Wtórku przeznaczono 1mln 700 tys. złotych, na budowę przedszkola w Topoli Małej zarezerwowano 300 tys. złotych. Nowe place zabaw powstaną przy przedszkolu w Borowcu i Daniszynie.  Trwa termomodernizacja szkoły w Lamkach i Szczurach – wydatki sięgną prawie 3 mln złotych, znaczna ich część pochodzić będzie z UE. Trwa termomodernizacja Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja  wyniesie prawie 2 mln złotych. Wśród zadań oświatowych jest także,  warta 2,5 mln złotych budowa  stadionu lekkoatletycznego w Lewkowie.

W budżecie zabezpieczono także pieniądze na dokończenie rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Świeligowie. W przyszłym roku ruszy remont świetlicy wiejskiej w Sadowiu. Na tę inwestycję zarezerwowano 450 tysięcy złotych, W Kwiatkowie na elewację świetlicy przeznaczono 50 tys. złotych. W 2019 roku zostanie przygotowana dokumentacja i projekt budowy świetlicy w Michałkowie. To koszt 40 tys. złotych.

O 20 tysięcy złotych zwiększyła się  pula środków na dofinansowanie z budżetu gminy zadań sportowych,  realizowanych przez organizacje pozarządowe. W przyszłym roku będzie to kwota 250 tysięcy złotych. Na stypendia dla najlepszych uczniów przeznaczono ponad 120 tysięcy złotych

Gmina Ostrów Wielkopolski podobnie jak w latach ubiegłych dopłacać będzie do przejazdów komunikacją MZK.

W 2019 roku mieszkańcy Gminy Ostrów Wielkopolski będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na wniosek wójta w budżecie zabezpieczono 100 tys. złotych.  Kolejne 100 tysięcy złotych zarezerwowano jako dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na ekologiczne. W 2019 roku, za 700 tys. złotych kupione będą dwa nowe samochody dla OSP. Jedno auto trafi do OSP Czekanów, a drugie do OSP Sobótka.

„Jest to bezpieczny budżet, zaplanowany na miarę naszych możliwości.  Budżetowy deficyt w kwocie 4 mln 341 tys. zostanie pokryty m.in.: z przyszłorocznej emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki. Mamy możliwości na spłatę rat w kolejnych latach, dlatego uważam, że jest budżet proinwestycyjny i bezpieczny. „ – mówi Barbara Jurek, Skarbnik Gminy Ostrów Wielkopolski.

2018-12-28 ok24.tv