Dzięki dużym dotacjom pozyskanym przez Gminę Kępno prowadzone są inwestycje drogowe.
Trwa remont drogi gminnej Kierzno – Domanin. Gmina Kępno uzyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji wynosi 3 991 999,44 zł.

W trakcie realizacji jest również budowa drogi gminnej Kierzno-Mechnice. Wartość inwestycji wynosi 6 997 626,50 zł. Gmina Kępno uzyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ich powstanie w znaczący sposób wpłynie na rozwój komunikacyjny Gminy Kępno.