Absolwenci gimnazjów niecierpliwie czekali na ten dzień. 3 lipca 2015 roku ogłoszony został nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych. 1694 uczniów przyjętych zostało do szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Licea ogólnokształcące cieszyły się największą popularnością. Łącznie naukę w liceach ogólnokształcących rozpocznie 750 uczniów, co stanowi 44,27%. Powstanie tam łącznie 21 oddziałów. Prym wiodą I i III Liceum Ogólnokształcące, w których funkcjonować będzie po 6 oddziałów. 661 uczniów przyjętych zostało do techników a 283 do zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie w Zespołach Szkół Zawodowych utworzonych zostanie 28 oddziałów. Największą popularnością cieszył się Zespół Szkół Usługowych, który swoją ofertą zainteresował uczniów aż 8 oddziałów.

„Cieszy fakt, że aż 370 uczniów spoza powiatu, w tym także 65 z innych województw, zainteresowało się szkołami Powiatu Ostrowskiego. To ciekawe profile i wysoki poziom nauczania skusiły uczniów do skorzystania z naszej oferty”- powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

By podnieść atrakcyjność oferty i przyciągnąć jak najwięcej chętnych, niektóre szkoły zaproponowały nowe kierunki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja nauki w kierunku „technik chłodnictwa i klimatyzacji”, zaproponowana przez Zespół Szkół Transportowo- Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

„Biorąc pod uwagę dane statystyczne z rocznika 1999 mamy 1587 absolwentów gimnazjów, czyli prawie o 100 osób mniej niż w zeszłym roku. To są efekty niżu demograficznego. Pomimo to ilość utworzonych oddziałów będzie porównywalna. W zeszłym roku powstały 52 oddziały, na chwilę obecną jest ich 49, ale sądzę, że dla osób, które w tym naborze nie zostały uwzględnione ponieważ nie dostarczyły świadectwa lub miały słabsze wyniki zostaną utworzone 1 lub 2 oddziały. Warto podkreślić, że demograficzny niż rekompensują nam uczniowie spoza naszego powiatu” – powiedział Wicestarosta ostrowski Tomasz Ławniczak.

Elektroniczny nabór prowadzony był do 12 szkół, w tym 10 szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski a także do Liceum Sióstr Salezjanek i Liceum Spółdzielni Oświatowej. Do szkół z terenu Powiatu Ostrowskiego podanie złożyło łącznie 1775 osób. 30 z nich nie uzupełniło dokumentów, w związku z tym 1694 osób trafi wkrótce do ponadgimnazjalnych placówek oświatowych.

Dziś w szkołach wywieszone zostały listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół oraz informacje o wolnych miejscach. Do 8 lipca młodzież ma jeszcze czas na ewentualną zmianę decyzji. Ostateczne wyniki poznamy 8 lipca 2015 r.

2015-07-03 ok24.tv