Od początku roku szkolnego 2014/15 Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi wzmożone kontrole gimbusów i autobusów szkolnych. Celem prowadzonych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły.

Inspektorzy z Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej w Kaliszu autobus przewożący dzieci na basen w ramach zajęć szkolnych. Inspektorzy ujawnili w pojeździe usterki, które zagrażały bezpieczeństwu podróżujących nim dzieci. Stwierdzono m. in. niesprawny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzone ogumienie. Podczas kontroli okazało się, że układ pneumatyczny został całkowicie rozszczelniony i hamulce przestały spełniać swoją rolę. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny autobusu i zakazali dalszej jazdy. Pojazd został odholowany z punktu kontrolnego.

Gimbusy i autobusy szkolne są w gorszym stanie technicznym niż autokary przewożące dzieci na wypoczynek zimowy oraz letni. W przypadku autokarów wycieczkowych inspektorzy zatrzymują dowody rejestracyjne średnio podczas co dwudziestej kontroli, zaś w przypadku gimbusów i autobusów szkolnych średnio podczas co ósmej kontroli. Podczas tegorocznych wrześniowych kontroli autobusów szkolnych i gimbusów inspektorzy ITD  procentowo zatrzymali nieco mniej dowodów rejestracyjnych w porównaniu do początku ubiegłego roku szkolnego. Spadek ten jest jednak minimalny. Wzrosła natomiast liczba nałożonych mandatów karnych na kierowców. We wrześniu ubiegłego roku na 850 skontrolowanych autobusów szkolnych i gimbusów inspektorzy zatrzymali 106 dowodów rejestracyjnych pojazdów. Na kierowców zostało nałożonych 60 mandatów karnych.

2015-05-14 ok24.tv