Wielkopolska szykuje się na napływ uchodźców z Ukrainy
W Kaliszu ewentualni uchodźcy znajdą miejsce w hali Arena oraz w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy Łódzkiej. Jest tam bowiem odpowiednie zaplecze sanitarne, a warunki pozwalają na przyjęcie grupy co najmniej 50-osobowej, a także wszystkie hotele na terenie Kalisza, z zastrzeżeniem konieczności dokonania uzgodnień z właścicielami / administratorami obiektów.
Ostrów Wielkopolski wskazał nową halę sportową Arena Ostrów, a także pięć hoteli. Pleszew ewentualnych uchodźców może przyjąć w hotelach w Zawidowicach i Prokopowie.