Koronawirus to nie tylko problem zdrowotny. Tysiące przedsiębiorców z dnia na dzień stracili wpływy. Ci, którzy obawiają się problemów, mogą wystąpić z wnioskiem do ZUS o odroczenie składek na trzy miesiące (za okres od lutego do kwietnia 2020 r.). Tyle, że…
Ci, którzy prowadzą pełną księgowość, są zobowiązani dołączyć do wniosku sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych – za 2018 lub 2019 r. Dokumenty mogą mieć postać elektroniczną, jeśli prowadzący firmę korzysta z portalu PUE ZUS.
Pozostali muszą wypełnić szczegółowy formularz. Trzeba podać w nim m.in. przychód, koszty, wysokość zaliczek na podatek dochodowy, nakłady na środki trwałe, zobowiązania firmowe za lata 2017, 2018 i 2019. Oprócz tego ZUS chce tez informacji o majątku i zobowiązaniach prywatnych.

Tak rozbudowany formularz, zdaniem posłanki Izabeli Leszczyny, dla wielu starających się o umorzenie może być problemem.