Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu odstąpiła od planu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Sadowej i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Teren pod przyszłe rondo miasto wydzieliło i wstępnie przekazało GDDiK. Dlatego droga rowerowa wzdłuż ul. Brzozowej ucina się tuż przed miejscem, w którym docelowo będzie jedno z czterech „ramion” ronda, ponieważ tę inwestycję miała realizować GDDKiA, jako zarządca i właściciel drogi.
sadowaJak poinformowano jednak radnych na ostatniej Sesji Rady Miejskiej rondo nie będzie realizowane, ponieważ droga krajowa nr 11 ( ul. Wrocławska) po zakończeniu budowy II etapu obwodnicy, zostanie przekazana miastu. Problem tylko w tym, że rondo powinno być gotowe do czasu zakończenia budowy II etapu obwodnicy.

– Mam nadzieję, że w związku z tym jako radni zadbamy w 2018 roku, aby zrealizować to istotne zadanie ze środków własnych – napisał radny PO Jakub Paduch. Miasto na własny koszt w miejscu planowanego ronda postawiło sygnalizację świetlną.

2016-01-29 ok24.tv