Rektor Akademii Kaliskiej chce utworzyć Uniwersytet Kaliski poprzez połączenie dwóch uczelni. – Dzięki temu moglibyśmy otworzyć kierunek lekarski – powiedział dr hab.n.med. Andrzej Wojtyła. Przeciwny tej idei jest dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego filii UAM. – Nie byłaby to żadna fuzja, lecz po prostu aneksja – oznajmił prof. Piotr Łuszczykiewicz. Jego zdaniem „likwidacja oznaczałaby prawdziwą katastrofę w wymiarze naukowym” – o sprawie pisze interia.
Na bazie AK chce utworzyć Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, by móc uruchomić wydział lekarski.

Wyjaśnił, że w tym celu AK musi być przekształcona w uczelnię uniwersytecką, ponieważ wniosek opiniuje Naczelna Izba Lekarska. – Izba przyjęła uchwałę, że nie będzie wyrażać pozytywnej opinii dla tworzenia wydziałów lekarskich na uczelniach innych, niż uniwersyteckie – wyjaśnił rektor.

Akademia Kaliska nie może samodzielnie przekształcić się w uczelnię uniwersytecką. By ta mogła powstać, musi mieć sześć dyscyplin naukowych, w tym jedną z nauk humanistycznych, w których są nadawane stopnie naukowe doktora. Tymczasem na Akademii Kaliskiej są tylko dwie dyscypliny z możliwością doktoryzowania i brakuje nauk humanistycznych.
Przeciwko pomysłowi zaprotestowało środowisko Filii UAM w Kaliszu – rada filii, rady programowe kierunków studiów, oba związki zawodowe – Solidarność i ZNP, rada samorządu studentów, dziekan i prodziekani.
– To nie byłaby żadna fuzja, lecz po prostu aneksja – powiedział Polskiej Agencji Prasowej prof. Piotr Łuszczykiewicz. Zdaniem dziekana „likwidacja oznaczałaby prawdziwą katastrofę w wymiarze naukowym, dydaktycznym, a także miastotwórczym oraz przekreślenie prawie czterdziestoletniej obecności w Kaliszu jednego z trzech najlepszych uniwersytetów w Polsce, flagowej uczelni badawczej, członka sieci uczelni europejskich EPICUR”.