Ostrowianie Saturnina i Artur Homanowie są autorami kolejnego wspaniałego przyrodniczego filmu. Po „Rytmach natury” przygotowali film „Kraina 1000 bocianów”. Film opowiada o warmińskiej ostoi bociana białego. Znajduje się ona w północno-wschodniej Polsce, przy granicy z Rosją. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest rolniczy krajobraz i ekstensywna gospodarka rolna. Pola i łąki przeplatane terenami podmokłymi tworzą charakterystyczną i niezwykle cenną mozaikę ekosystemów. Występuje tu wiele zagrożonych gatunków, które na zachodzie Europy, ze względu na intensyfikację rolnictwa, giną w zastraszającym tempie.

 

– Przez 15 lat wspólnie z moją żoną Saturniną fotografowaliśmy przyrodę. Zawsze jednak naszym marzeniem było realizowanie filmów o tematyce przyrodniczej. Około 10 lat temu zamieniliśmy aparaty fotograficzne na kamery i rozpoczęła się dla nas nowa przygoda. Pierwszym naszym w pełni autorskim filmem był „Rytmy Natury w Dolinie Baryczy” z 2010 roku. W 2014 roku ukończone zostały nasze 2 kolejne filmy: „Kraina Tysiąca Bocianów” oraz „Sekretne Życie Drzew”. „Krainę Tysiąca Bocianów” realizowaliśmy przez ponad 2 lata na Warmii i Mazurach. Większość ujęć powstała w bocianiej wsi Żywkowo i najbliższej okolicy. W okresie, gdy w gniazdach są młode liczba bocianów jest czterokrotnie większa od liczby mieszkańców wsi. Staraliśmy się przedstawić w filmie zarówno głównych bohaterów, czyli bociany, jak również mieszkających w ich pobliżu sąsiadów – czytamy na stronie autorów filmu.

Żywkowo to wieś jaką bardzo lubię – z niewielką dawką nowoczesności. Otwarte obory, gdzie mogą swobodnie wlatywać jaskółki i lepić swoje gniazda, ogrody z dużą ilością tradycyjnych kwiatów i bogactwem owadów, wreszcie chodzące swobodnie po pastwiskach krowy oraz koniki polskie. W Wielkopolsce, gdzie mieszkamy, krowy najczęściej nie widzą błękitnego nieba, a jaskółki i wróble nie maja dostępu do szczelnie zamkniętych, nowoczesnych pomieszczeń gospodarskich.

– Staraliśmy się przedstawić w filmie obraz wsi jaką zapamiętaliśmy z dzieciństwa i jaką właśnie znaleźliśmy w Żywkowie, z całym bogactwem tej swojskiej przyrody. Cieszymy się bardzo, że współpracował z nami przy tym filmie Michał Lorenc. Jego muzyka ma niezwykłą głębię i piękno – podkreślają autorzy.

Polska jest największą ostoją bociana białego na świecie, a najwyższe zagęszczenie par tego gatunku występuje właśnie na Warmii.  Wieś Żywkowo leżąca w północnej części Warmii to miejsce wyjątkowe. Mieszka tu 40 osób i 80 bocianów. W okresie, gdy w gniazdach są młode liczba bocianów jest czterokrotnie większa od liczby mieszkańców wsi.

2015-05-01 ok24.tv