W niedzielę 31 maja 2015r. telewizyjna dwójka pokaże film  przyrodniczy zrealizowany przez ostrowian: Saturninę i Artura Homanów. Początek emisji rani godzina 9:35.

Zdjęcia zrealizowano na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska, ale w szczególności w bocianiej wsi Żywkowo – gdzie mieszka 30 osób i 60 bocianów. W okresie gdy w gniazdach są młode liczba bocianów jest czterokrotnie większa od liczby mieszkańców wsi. Ostrowianie Saturnina i Artur Homanowie są autorami kolejnego wspaniałego przyrodniczego filmu. Po „Rytmach natury” przygotowali film „Kraina 1000 bocianów”. Film opowiada o warmińskiej ostoi bociana białego. Znajduje się ona w północno-wschodniej Polsce, przy granicy z Rosją. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest rolniczy krajobraz i ekstensywna gospodarka rolna. Pola i łąki przeplatane terenami podmokłymi tworzą charakterystyczną i niezwykle cenną mozaikę ekosystemów. Występuje tu wiele zagrożonych gatunków, które na zachodzie Europy, ze względu na intensyfikację rolnictwa, giną w zastraszającym tempie.

– W 2014 roku ukończone zostały nasze 2 kolejne filmy: „Kraina Tysiąca Bocianów” oraz „Sekretne Życie Drzew”. „Krainę Tysiąca Bocianów” realizowaliśmy przez ponad 2 lata na Warmii i Mazurach. Większość ujęć powstała w bocianiej wsi Żywkowo i najbliższej okolicy. W okresie, gdy w gniazdach są młode liczba bocianów jest czterokrotnie większa od liczby mieszkańców wsi. Staraliśmy się przedstawić w filmie zarówno głównych bohaterów, czyli bociany, jak również mieszkających w ich pobliżu sąsiadów – czytamy na stronie autorów filmu. – Staraliśmy się przedstawić w filmie obraz wsi jaką zapamiętaliśmy z dzieciństwa i jaką właśnie znaleźliśmy w Żywkowie, z całym bogactwem tej swojskiej przyrody. Cieszymy się bardzo, że współpracował z nami przy tym filmie Michał Lorenc. Jego muzyka ma niezwykłą głębię i piękno – podkreślają autorzy.

Polska jest największą ostoją bociana białego na świecie, a najwyższe zagęszczenie par tego gatunku występuje właśnie na Warmii.

2015-05-26 ok24.tv