Stanowisko obejmie 1 maja.

O stanowisko naczelnika  Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury ubiegało się dziewięć osób.  Rozmowy przeprowadzane były na bardzo wysokim poziomie. Komisja jednogłośnie ustaliła, że najlepiej przygotowana była pani Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk. Poszukiwaliśmy kogoś, kto jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kto zaprezentuje najlepszą koncepcję pracy wydziału – mówił wiceprezydent Piotr Kościelny.

Ewa  Krzyżanowska-Walaszczyk zaprezentowała dziś swoją koncepcję pracy na stanowisku naczelniczki Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Proponuje sporządzenie bilansu otwarcia – przegląd stanowisk pracy w zakresie obciążenia zadaniami w stosunku do posiadania wykształcenia i kwalifikacji, kontrola załatwiania spraw przez dane stanowisko. Usprawniona zostanie także praca wydziału, m.in. przez monitorowanie stanu zagospodarowania miasta w ramach dbania o estetyczny wygląd, prowadzenie rejestru uchylanych pozwoleń na budowę. W koncepcji pracy ważna jest także transparentność podejmowanych decyzji. Przyspieszone ma być zakończenie prac przy zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. Nowa naczelniczka zwróciła także uwagę na rewitalizację obszaru śródmieścia, która musi być zgodna z nową ustawą o rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Rozszerzona zostanie także współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego.

Jak podkreślił Piotr Kościelny, wiceprezydent Miasta Kalisza nie bez znaczenia jest fakt, że pani naczelnik zechciała ubiegać się o stanowisko w Kaliszu, po wielu latach nieobecności w naszym mieście. Posiada odpowiednie kwalifikacje, by wcielić w życie swoje nowe pomysły i poprawić funkcjonowanie wydziału.

Ewa  Krzyżanowska-Walaszczyk studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, ukończyła dwuletnie Podyplomowe Studium Urbanistyczne. Pełniła funkcję Wicewojewody Wielkopolski, głównej specjalistki oraz zastępczyni dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu była kierowniczką Zamiejscowego Oddziału Urbanistyki i Architektury w Kaliszu. W latach 90. pracowała m.in. jako Główny Architekt Województwa Kaliskiego. Wcześniej była kierowniczką Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz architektem miejskim. W minionym roku przestała prowadzić prywatną działalność w Biurze Urbanistycznym. Prowadzi także wykłady na  Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

2015-04-26 ok24.tv za kalisz.pl