Jak Zduny to wiadomo… Kaflarnia. Jej rewitalizacja to projekt, który nie kończy się samym remoncie…

Gmina Zduny na rewitalizację Kaflarni dostanie ponad 6 milionów złotych. To 85% wartości projektu opracowanego przez Samorząd jeszcze w 2016 r. Aneks do umowy, w której pierwotnie dotacja wynosiła 56% wartości projektu w piątek 24.01 podpisał burmistrz Zdun Tomasz Chudy.

Wniosek jest jednym z niewielu, które uzyskały akceptację. Po remontach i przebudowach w obiekcie będzie funkcjonowało kino, sala koncertowa, do Kaflarni powróci po wielu latach chór Harmonia. Swoje siedziby znajdą tu także inne organizacje i stowarzyszenia. Z pomieszczeń wystawienniczo-warsztatowych korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy miasta i gminy, a także goście. Jednak największe znaczenie obiekt będzie miał dla położonych nieopodal szkoły i przedszkola. Dzieci będą mogły skorzystać z rozszerzonej oferty kulturalnej oferowanej przez ZOK. Także z seansów w kinie.

To tylko niektóre z wielu funkcji, które będzie pełnił wyremontowany obiekt. Do tego, żeby ograniczyć koszty utrzymania, Kaflarnią zarządzać będzie Zdunowski Ośrodek Kultury, który przeniesie się do byłych pomieszczeń biurowych zakładu.

Ważne, że w przetargu, w którym wystartowało kilka firm wygrał podmiot ze Zdun, firma Ludzis. Tak więc pieniądze z dotacji europejskiej zostaną w Zdunach dwa razy. Raz zmieniając wartość majątku Gminy, a drugi trafiając do firmy ze Zdun, która będzie mogła je zainwestować np. w rozwój działalności i stworzenie nowych miejsc pracy.

Przypomnijmy. Kaflarnia Zduny to do niedawna najstarszy tego typu zakład w Europie. Powstał w połowie XIX w. przy ul. Łacnowej w Zdunach wybudowany przez niemieckich mieszkańców miasta, rodzinę Reimannów. Po wojnie manufakturę upaństwowiono. Zakład wyrabiał głównie kafle piecowe. Po upadku przedsiębiorstwa CERABUD, w pierwszej dekadzie XXI w. Kaflarnię kupił prawnik z Wrocławia, w którego rękach pozostawała do teraz. Do 2015 r. zakład prowadził czynną działalność gospodarczą. Jednak w maju 2015 r. doszło do pożaru, po którym Kaflarnię zamknięto. Opuszczony obiekt ulegał od tej pory dewastacji.

Po podpisaniu aneksu na Kaflarnię suma środków europejskich, które udało się pozyskać tej ekipie samorządowej w perspektywie 2014+ wynosi 21 271 906,22.