Zakończyły się trwające od połowy roku prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej części frontowej zabytkowego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach.
Wykonany w roku ubiegłym remont dachu oraz zakończone właśnie odnowienie elewacji, okien i drzwi naszego dworca pozwala stwierdzić, iż zewnętrzna część frontowa zabytku jest gotowa – skomentował finalizację kolejnego etapu Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. Kolejnym krokiem będzie zaplanowany na rok przyszły remont poczekalni, na który samorząd również pozyskał dofinansowanie w kwocie prawie czterystu tysięcy złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach zakończonego zadania wykonano m.in. naprawę miejsc grożących zawaleniem, zabezpieczenie luźnych części gzymsów i attyk, wzmocnienie i oczyszczenie kamienia, tynku i cegły, uzupełnienie powstałych przez lata ubytków i spękań muru, odtworzenie wg stanu historycznego okien, krat, okuć i drzwi zewnętrznych.

Jak powiedział Rafał Kempa – właściciel przedsiębiorstwa wykonującego inwestycję: Najcięższym etapem prac było dorobienie cegieł według ich historycznego kształtu. Mimo trudności z tym związanych, poradziliśmy sobie i jesteśmy zadowoleni z finalnego efektu.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 882.134,51 zł, z czego 210.000,00 zł to pozyskana przez samorząd dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Departamentu Ochrony Zabytków w ramach „Programu Ochrony Zabytków 2019”.

Dworzec w zbliżonym do dzisiejszego kształcie stoi od 1906 roku. Wtedy oficjalnie go otwarto. W tym dniu wyjechały stąd dwa pociągi do Warszawy, jeden do Łodzi i trzy do Berlina, natomiast przyjechało dziewięć składów – sześć z Prus, dwa z Warszawy i jeden z Łodzi. Było to niewątpliwie duże wydarzenie biorąc pod uwagę wielkość ówczesnej komory celnej. Do obsługi ruchu pasażerskiego w ciągu 11 miesięcy wybudowano nowy imponujący dworzec, będący niejako symbolem pruskiej potęgi. Jak to powszechnie określano miał być “pruskim oknem na świat”. Zaprojektował go architekt Blunck, rządowy radca do spraw budownictwa. Sam dworzec wraz z infrastrukturą techniczną wykonała firma budowlana Daum i Kuhnt z Ostrowa. Miał on mury grubości ok. 70 cm zbudowane z czerwonej cegły wraz z opasującymi gmach wstawkami z zielonej cegły opalizującej. Projektant wybrał styl neogotycki, celowo wznosząc imponujący rozmiarami budynek, który miał wywierać wrażenie na przekraczających w tym miejscu granicę mieszkańcach Cesarstwa Rosyjskiego. Wnętrza były niegdyś bogato zdobione i komfortowo wyposażone. Restauracje dworcowe o podobnym standardzie można było znaleźć tylko w Berlinie albo Wiedniu. W blendach herbowych na elewacjach peronowych namalowane było godło pruskie, a od strony frontowej herby Skalmierzyc, Ostrowa Wlkp, Ziemi Ostrowskiej oraz prowincji poznańskiej. Bogaty wystrój wnętrza zdobiły płaskorzeźby z białego, włoskiego marmuru czy kryształowe żyrandole.

Więcej o bogatej historii dworca TUTAJ
Wcześniejsze informacje o remoncie TUTAJ