Od dnia 1 lipca na wybranych osiedlach, administrowanych i zarządzanych przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wdrożony zostanie pilotażowy program dotyczący zbiórki odpadów BIO-kuchennych w zabudowie wielorodzinnej.

Program zostanie wdrożony na wybranych osiedlach
Dostarczone na teren osiedla brązowe pojemniki wraz z końcem czerwca służyć będą do zbiórki odpadów BIO-kuchennych. Odpadki należy wrzucać luzem, zakazuje się wrzucania odpadów w  torebkach foliowych. Segregowanie odpadów biodegradowalnych niesie ze sobą wiele korzyści np. ponowne wykorzystanie surowców wtórnych pozwala zmniejszyć masy odpadów na składowiskach, pozwala wyprodukować nawóz do nawożenia gleby, pozwala na produkcję energii elektrycznej i cieplnej z produkowanego biogazu, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Pojemniki w trakcie trwania programu pilotażowego opróżniane będą w zależności od stopnia zapełnienia, co szacowane jest na co 3-4 dni.