Bardzo smutny Dzień Ziemi. Ziemi doby pandemii, Ziemi doby ocieplenia. Ziemi suszy, wreszcie dzień po festiwalu nieuctwa w TVP.
Owo nieuctwo objawiło się w programie edukacyjnym(!) dla szkolnej młodzieży, gdzie lektor radośnie opowiadał o skróconej wegetacji i bujniejszej roślinności dzięki ociepleniu.
Hasłem obchodów, jest „Działanie na rzecz ochrony klimatu”.
Celem Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, brakiem dostępu do wody pitnej, wymieraniem gatunków czy przeludnieniem.

Pierwszy raz Dzień Ziemi świętowany był 22 kwietnia 1970 w Stanach Zjednoczonych. W masowych protestach nawołujących do ochrony klimatu udział wzięło ponad 20 milionów Amerykanów. Tego samego roku powołano do życia Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska i podpisano wiele aktów prawnych, których celem była ochrona zagrożonych gatunków

W 2020 roku wydarzenia i akcje tworzone w ramach obchodów Dnia Ziemi zostają przeniesione do internetu. W Polsce wydarzenia związane z Dniem Ziemi prowadzi Ministerstwo Klimatu, które przygotowało warsztaty on-line przygotowane we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Na stronie earthday.org można znaleźć także listę działań na rzecz ochrony klimatu, które podzielone zostały ze względu na region.