„Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców” – taki tytuł nosi projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i gminę Przygodzice.

W ramach projektu przewidziano różne prelekcje tematyczne:

1) dla dzieci i młodzieży – wykład na temat bezpieczeństwa w sieci, cyberzagrożenia, wpływ dopalaczy na organizm,

2) dla starszych osób – szkolenia w zakresie oszustw handlowych oraz wyłudzenia na różne sposoby (na wnuczka, policjanta, pracownika gazowni itp.)

3) dla wszystkich grup wiekowych – szkolenie pomocy przedmedycznej,

4) dla domostw – ochrona przed czadem (szkolenia oraz dofinansowanie w 70% zakupu czujnika tlenku węgla).

W dniu 31.05.2019 w Miliczu została zawarta umowa dofinansowania. Nasze sołectwo reprezentowali : Pani Karolina Walczybok koordynator projektu oraz Sołtys Robert Wnuk.

O terminach spotkań będziemy na bieżąco informować poprzez miejscowe tablice ogłoszeń, przez stronę https://www.dzialaj.barycz.pl/ oraz przez facebook. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w prelekcjach.