Tylko w Szkole Podstawowej nr 4 nie doszło do powołania dyrektora na nową kadencję. Pozostałe placówki, w których ogłoszone były konkursy, mają nowych lub nowych-starych dyrektorów.

W Szkole Podstawowej nr 4
o fotel dyrektora walczyło troje kandydatów: Emil Jesiołowski, Iwona Gruca (dotychczasowa dyrektor) i Bogumiła Gruszczńska-Kozan. Komisja konkursowa nie wyłoniła jednak zwycięzcy, mimo iż w kuluarach mówiło się, że ostatnia kandydatka Bogumiła Gruszczyńska-Kozan ma poparcie senatora PIS L. Mikołajczyka.

Sporym zaskoczeniem jest także wynik konkursu w Szkole Podstawowej nr 9. Dyrektorem została Justyna Uciechowska, mimo iż jej konkurentami byli Maria Gryczka (dotychczasowa wicedyrektor i p.o. dyrektora) oraz Paweł Staszak, nauczyciel w-f z SP 9, który miał poparcie senatora PIS, byłego dyrektora tej placówki.

Gimnazjum nr 1 dalej będzie kierować Renata Sroka, dotychczasowa szefowa tej szkoły. Również w Szkole Podstawowej nr 11 dyrektorem będzie nadal Małgorzata Lubojańska. W obu przypadkach dotychczasowe szefowe były jedynymi kandydatkami startującymi w konkursie.

Beata Kieliba jako jedyna ubiegała się o stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 „Jarzębinka” i to jej komisja konkursowa powierzyła stanowisko.

Małgorzata Krzyżanek będzie piastować funkcję dyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 12 „Sinbad”. Jako jedyna złożyła CV w konkursie na to stanowisko.

O fotel dyrektora Publicznego Przedszkola nr 12 „Tęcza” ubiegały się dwie kandydatki: Joanna Kryś i Izabela Hirsa. Konkurs wygrała Izabela Hirsa.

2016-07-06 ok24.tv