Dworzec graniczny z 1906 roku właśnie został wpisany do rejestru zabytków. To jeden z najbardziej okazałych budynków dworcowych w Polsce. Samorząd ma już projekt jego rewitalizacji – mówi burmistrz Nowych Skalmierzyc Bożena Budzik. – Takiego budynku jak nasz nie ma nigdzie. Jest to zabytek, ale możemy sobie pozwolić na odrobinę fantazji. W środku będzie szkło i drewno. Panoramiczna winda na wszystkie piętra, zakończona panoramiczną przestrzenią do obserwacji nieba.

img_5296

Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca uwagę, że neogotycki dworzec posiada wybitne wartości artystyczne oraz bardzo duże wartości historyczne i badawcze.

Konserwator Jolanta Goszczyńska potwierdza w piśmie, iż pomimo licznych przebudów i zmian we wnętrzach dworzec posiada wybitne wartości artystyczne oraz bardzo duże wartości historyczne i badawcze. Jest bardzo rzadkim przykładem architektury dworcowej w konwencji neogotyku marchijskiego, a ze względu na jego skalę i bogatą formę uważany jest za unikatowy obiekt tego typu w Polsce. Jest bardzo cennym przykładem dworca tzw. książęcego I klasy. Jest jednym z pięciu dworców znajdujących się na terenie Polski, zlokalizowanych na dawnych kolejowych przejściach granicznych z Prus do Rosji. Zachowane w nim żelbetowe słupy są jednym z pierwszych przykładów zastosowania tego rodzaju konstrukcji w architekturze kolejowej obiektów na terenie Polski. 

img_0120

2017-01-13 ok24.tv