Burzliwa dyskusja, mocne słowa…a losy głosowania i tak przesądzone od początku. Temat wygaśnięcia mandatów dwóch radnych opozycyjnych – Magdaleny Kajewskiej i Mariusza Nowaka – wrócił na obrady rady za sprawą Wojewody Wielkopolskiego. Podczas styczniowej sesji do ataku przeszła radna Magdalena Waliszewska, która złożyła wniosek o odwołanie radnych Platformy. W wówczas jednak rada uznała, że nie zajmie stanowiska w tej sprawie. Do tego zobligował ją jednak Wojewoda Wielkopolski, który 18 maja br. nadał w tej sprawie stosowne pismo.

images

Podstawą miało być prowadzenie- przez tych radnych- działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Temat ciągnie się od wielu miesięcy. wniosek złożyła radna Magdalena Waliszewska– w odwecie za podobny skierowany przez Alicję Płóciennik przeciwko niej. Ale dziś zarzekała się, że to nie jest zemsta.

– To nie jest rodzaj zemsty politycznej. Nie  z mojej strony – mówiła radna Magdalena Waliszewska, która jednak nawet w swoim klubie nie znalazła głosów za swoim wnioskiem.

To sprawa czysto polityczna – odpowiadała radna Kajewska. I stwierdziła, że jeśli radna Magdalena Waliszewska ma jakieś wątpliwości dotyczące jej uczciwości czy łamania przez nią prawa, to powinna zawiadomić o tym prokuraturę.

Po blisko dwugodzinnej dyskusji radni nie zostali odwołani.  W przypadku radnej Magdaleny Kajewskiej za wygaszeniem była tylko radna Teresa Burkietowicz, która stwierdziła, że się pomyliła. Przeciwko głosowało 17 radnych a wstrzymało się dwóch – Magdalena Waliszewska i Alojzy Motylewski. Przewodniczący klubu „Przyjany Ostrów”  Łukasz Jędrzejak dodał: – Przestańmy się już tym tematem zajmować. Nie prowadzi to do niczego dobrego, dla mieszkańców, dla miasta, bo zajmujemy się tylko sobą, zamiast skupić się na sprawach miasta.

Natomiast w przypadku radnego Mariusza Nowaka żaden radny nie zagłosował za wygaszeniem jego mandatu, 17 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu – Alojzy Motylewski, Magdalena Waliszewska, Teresa Burkietowicz i Elżbieta Grocholska.

2017-05-31 ok24.tv