Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził ostateczną listę rankingową projektów złożonych w ramach naboru do dofinansowania w 2016 roku w województwie wielkopolskim. Zatwierdzona ostateczna lista  obejmuje 90 zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym 56 gminnych oraz 34 powiatowe.

2012121114373310b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostateczna lista rankingowa została rozszerzona o 26 zadań, które decyzją Wojewody Wielkopolskiego zostały z urzędu przywrócone do oceny merytorycznej. Ostateczna lista rankingowa daje podstawę do zatwierdzenia listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego dla województwa wielkopolskiego limitu środków. Lista wniosków zakwalifikowanych zostanie ogłoszona zgodnie z harmonogramem realizacji Programu do 31 stycznia br.

Na liście jest jeden projekt Miasta Ostrów Wielkopolski -(ul. Spichrzowa), jeden powiatu ostrowskiego – (droga powiatowa Psary-Śliwniki 2,7 km), i dwa projekty złożone przez powiat kaliski.

Oto pełna lista projektów: zobacz tutaj