Gmina Zduny otrzymała ponad 3,5 mln złotych na budowę kanalizacji w Zdunach. Wniosek zdunowskiego samorządu uzyskał największą liczbę punktów. Co ważne dofinansowanie otrzymały tylko dwa samorządy z całej Wielkopolski.

Otrzymane wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego na projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części Stacji Odwadniania Osadu pozwoli na wybudowanie ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz dalszą modernizację oczyszczalni ścieków.

W ciągu najbliższych dwóch lat prace będą prowadzone na ulicach: Mickiewicza, Placu Skargi, Sulmierzyckiej, Podgórnej, Młynarskiej, Strzeleckiej, Reymonta, Słowackiego.

Oprócz powstania nowej kanalizacji sanitarnej poprawi się stan techniczny tych dróg. Uzyskają one nowe nawierzchnie.

Wartość całkowita projektu to 5 098 035,46 zł z czego aż 3 523 032,62 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskie