O 6️3️% wzrośnie opłata za śmieci dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Dla przeciętnej rodziny 4-osobowej, wzrost ten skutkuje obciążeniem budżetu rodzinnego o ponad 330 zł w skali roku.

Radni Przyjaznego Miasta Beaty Klimek uważali że tak wysokie podwyżki są konieczne (między innymi z uwagi na podniesienie opłaty marszałkowskiej), a radni opozycyjni nie widzieli przesłanek do podwyżki w takim wysokim zakresie. Często w okresie powyborczymnastępuje okres podwyżek, podobno to nie są jedyne podwyżki w tym roku w kosztach utrzymania ostrowskich rodzin.

Radni zadecydowali o podwyżce aż o 63 % – z 11 zł do 18 złotych za osobę miesięcznie. Prosty rachunek ekonomiczny pokazuje, że w Ostrowie – gdzie opłatę za wywóz śmieci oblicza się od liczby członków rodziny – czteroosobowa rodzina płaciła 44 zł na miesiąc,  czyli  528 złotych rocznie. Teraz, po podwyżkach, gdy kwota miesięczna na osobę wzrosła do 18 zł, rodzina zapłaci w 2019 roku 72 zł miesięcznie, czyli 864 zł rocznie. Inaczej licząc, rocznie ostrowska rodzina czteroosobowa zapłaci po podwyżce 336 zł więcej, niż do tej pory.  

O przegłosowaniu takiej podwyżki radni zadecydowali większością zaledwie 12:10. Za podwyżka byli radni klubu Przyjazne Miasto Beaty Klimek, przeciw byli radni Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.   

Wątpliwości opozycji

Dyskusja przed wprowadzeniem w życie zaplanowanej już znacznie wcześniej podwyżki była długa i zażarta, choć jej wynik był z góry przesądzony. Radna Milena Kowalska w imieniu opozycyjnego klubu Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie zwracała uwagę, że radni nie znają merytorycznych przesłanek podwyżki, ani dokładnego uzasadnienia takiej decyzji.

– Obawiamy się,  że z kieszeni mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego finansowane są gminy, które nie podpisały umów wykonawczych, a korzystają z naszego Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Przedstawiony radnym dokument nie stanowi wyjaśnienia tych wątpliwości, a jedynie przedstawia stanowisko RZZO. To dokument wewnętrzny spółki – twierdziła na sesji radna Kowalska.

Zdaniem radnej, prezes Strykowski nie przedstawił szczegółów rozliczenia. Kowalska dodawał, że RZZO ma umowy wykonawcze tylko z 5. gminami z ponad 20. korzystających z ostrowskiego RZZO.

– Prezes mówi tylko o kosztach, a nie o wydatkach. W dokumentach brak jest zapisów o prawidłowej ewidencji gmin, klucza podania kosztów w poszczególnych gminach, wyliczenia tzw. rozsądnego zysku oraz rozliczenia przepływów finansowych. To wszystko może powodować kłopoty dla prezydent Beaty Klimek, która może zostać oskarżona przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych o brak odpowiedniego nadzoru, a nawet może to grozić koniecznością zwrotu dotacji na RZZO – ostrzegała radna.

Opozycja wnosiła także o renegocjowanie umowy dzierżawy RZZO z MZO, który płaci 4,2 mln zł za dzierżawę działki i o zwiększenie nadzoru racjonalizacji kosztów dzierżawy sprzętu. – Kierujemy się przy tym dobrem mieszkańców i odpowiedzialnością za finanse publiczne – zaznaczała radna.

Sąd nad prezesem ?

Na pytania radnych odpowiadał prezes obu firm odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w Ostrowie. Prezes MZO i RZZO w  jednej osobie, uznał zarzuty radnych za swoisty „sąd nad Andrzejem Strykowskim”.

–  Co ma wspólnego ta ocena z punktem, który ma być głosowany? Stawki zostały już wcześniej ustalone i pozytywnie ustalone przez rady nadzorcze. My mamy się zastanowić nad metodą naliczania opłat. Wybór metody nie jest łatwy: czy powinno to być liczone od mieszkańca, czy inaczej: od powierzchni, od gospodarstwa, czy od wagi śmieci – zwracał uwagę prezes.

Na kłopoty… radny Nycek

Jak można to było zaobserwować już podczas poprzednich sesji, gdy radni opozycji mają zupełnie inne zdania na projekty ekonomiczne, „w bój” – czyli na mównicę  – wychodzi radny Nycek, który i tym razem przyszedł w sukurs komunalnej spółce. Co ciekawe, sam jest zatrudniony w  jednej z nich. Radny jest bowiem formalnie pracownikiem Wodkanu, oddelegowanym do Centrum Rozwoju Komunalnego. Trudno więc się dziwić,  że „jak lew” bronił interesu komunalnego podmiotu.

2018-12-27 ok24.tv za infostrow.pl i gazetaostrowska.pl