Tłuczeń jest już kładziony na kolejnym odcinku ul. Kaliskiej – rozbudowywanej w ramach dużego zadania jakim jest budowa II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Zakończyły się bowiem prace archeologiczne, ale rozpoczynają się przygotowania do prac związanych z przebudową skrzyżowania ulica Bracka i Kaliska.

aleje2

Archeolodzy, którzy pracowali na docinku przy ul. Kaliskiej (vis -a-vis Galerii Ostrovia) odkryli pozostałości grodziska. Prace miały charakter dokumentacyjny i jak zapewniali przedstawiciele wykonawcy – nie będą mieć wpływu na tempo prac.

Badania przy drodze krajowej nr 25 zleciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. II etap obwodnicy będzie się w kilku miejscach krzyżować się z drogami powiatowymi: na ul. Grabowskiej, na drodze pomiędzy Wysockiem Wielkim a Sadowiem oraz pomiędzy Górecznikiem a Chynową. Według projektów na ul. Grabowskiej obwodnica będzie przechodzić górą. W przypadku Chynowej i Wysocka powstaną małe wiadukty nad drogą ekspresową, która przejdzie dołem.

aleje4

Obwodnica budowana będzie w systemie „optymalizuj i buduj’’. Wartość inwestycji to 231.109127,70 PLN (netto). Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania. Wykonane zostały próbne odcinki dróg. Przebadano grunt pod względem saperskim, wykonano część sieci melioracyjnej oraz przebudowano jeden obiekt sieci energetycznej wysokiego napięcia. Najtrudniejszym elementem inżynieryjnym będzie pokonanie odcinka torfowisk, po których przebiegać będzie obwodnica.

22

aleje3

 

33

 

Na wybudowanie 12,8 km obwodnicy potrzebne będą znaczące ilości materiałów budowalnych. Na wykonanie samych nasypów niezbędnie jest ok. milion metrów sześciennych kruszyw i ziemi. Na wykonanie nawierzchni bitumicznych potrzebnych będzie 230 tys. ton masy bitumicznej.

aleje5

 

 

2015-07-01 ok24.tv