Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim ma nowego dyrektora. Komisja Konkursowa powierzyła to stanowisko Dorocie Grześkowiak; kontrkandydatem był obecny dyrektor tej placówki Grzegorz Graczyk. Pierwszy konkurs unieważniono, w poniedziałek 15 czerwca 2015r. odbył się kolejny konkurs. W tajnym głosowaniu Komisja Konkursowa zdecydowała, że lepszym kandydatem jest Dorota Grześkowiak.

Dorota Grześkowiak to wieloletni pedagog pracujący w Szkole Podstawowej nr 7, była radna lewicy w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, w wyborach samorządowych w 2014 startowała do Rady Miejskiej w okręgu nr 18 Nowe Parcele z listy Komitetu Wyborczego Przyjazny Ostrów Beaty Klimek. W swoim programie wyborczym zapowiadała walkę m.in. o tworzenie zorganizowanych form aktywności ruchowej dla kobiet, dzięki którym możliwe będzie poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej oraz promocji zdrowego stylu życia, opracowanie długofalowej, systemowej oferty kształcenia zawodowego mającej na celu ograniczenie bezrobocia i zapewnienie młodzieży miejsc pracy oraz poszerzenie oferty bezpłatnych badań profilaktycznych.

Kilka lat temu Dorota Grześkowiak ubiegała się o stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą m.in. przedstawiciele Rady Rodziców, Urzędu Miejskiego, Kuratorium Oświaty.

2015-06-15 ok24.tv