4 września w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się inauguracja programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „Dopalacze niszczą życie”. Uroczyste rozpoczęcie projektu odbyło się jednocześnie tego samego dnia na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego. W każdym mieście zaprezentowano film Ostrowskiej Grupy PaT „Uzależnieni od Teatru”, wymownie obrazujący destrukcyjną siłę dopalaczy.

Bez tytułu
Bez tytułu11
ffNa terenie całej Wielkopolski ruszył dziś program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Dopalacze niszczą życie”. Wojewódzka inauguracja projektu miała miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwszym elementem otwarcia, które odbyło się w Ostrowskim Centrum Kultury, była projekcja filmu profilaktycznego dotyczącego szkodliwości dopalaczy. Autorami filmu, z tytułu którego zaczerpnięto nazwę całego programu jest ostrowska grupa PaT – „Uzależnieni od teatru”. Dla ostrowskiej społeczności, a przede wszystkim młodzieży to ważne wydarzenie, bowiem projekcja filmu została przeprowadzona dziś niemalże jednocześnie na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego.

W uroczystym rozpoczęciu programu uczestniczyli: Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego insp. Grzegorz Jach, który jest autorem programu „Profilaktyka a Ty”, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Wielkopolski Kurator Oświaty Jacek Skrobisz, Pani Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Biliński,władze samorządowe gmin, nauczyciele oraz uczniowie ostrowskich szkół.

Wielkopolski program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Dopalacze niszczą życie” to program skierowany przede wszystkim do młodzieży, by chronić ją przed zgubnymi skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego społeczeństwa, jakim są dopalacze. Żeby walka ta była skuteczna w programie współdziałać będzie wiele podmiotów i grup społecznych. Są to przede wszystkim pedagodzy i psychologowie placówek oświatowych, rodzice, pracownicy służby zdrowia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt pod nazwą „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Nowy program będzie realizowany m.in. poprzez organizowanie spotkań z młodzieżą, włączanie młodych ludzi w twórczą profilaktykę rówieśniczą, w tym także z udziałem grup PaT. Inicjatorzy projektu przewidują przeprowadzenie w szkołach konkursów dotyczących szkodliwego wpływu dopalaczy i narkotyków, dzięki czemu to właśnie sama młodzież promować będzie modę na życie wolne od uzależnień. Program ma takż ena celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.

Film, którego premiera odbyła się dzisiaj nie tylko w Ostrowskim Centrum Kultury to obraz tragicznych losów uzależnionego od dopalaczy chłopaka. W rolę aktorów wcielili się członkowie Ostrowskiej Grupy PaT „Uzależnieni od Teatru”, a całość wyreżyserował ekspert PaT Robert Kaczmarek.
Po premierze filmu insp. Grzegorz Jach podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w jego tworzenie oraz wspieranie działań profilaktycznych w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Wyróżnienia otrzymali członkowie grupy PaT „Uzależnieni od Teatru”, Starosta Ostrowski, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Wójt Gminy Przygodzice, Pani Prezes Stowarzyszenia „Razem Damy Radę”. Podziękowanie za okazane wsparcie dla działań profilaktycznych otrzymał również Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak.

Jednocześnie z rąk insp. Grzegorza Jacha Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski otrzymał tytuł Ambasadora Programu Profilaktyka a Ty.

2015-09-04 ok24.tv za policja Ostrów