Zamieszanie wokół zmian prawnych w ustawie o dodatku węglowym może wpłynąć na późniejsze wypłaty tego świadczenia. W gminach wciąż nie ma na nie funduszy. Mają one trafić do nich od wojewody, jednak na razie oni również nie dostali pieniędzy od państwa. Bez tych funduszy gminy nie są w stanie wypłacić świadczeń, zwłaszcza zważając na tak duże zainteresowanie.
Wnioski o dodatek węglowy można składać elektronicznie lub na piśmie do urzędu gminy najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. Dodatek będzie wypłacany w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia. Formularz jest jednolity dla całej Polski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że z dodatku mogą skorzystać także gospodarstwa domowe, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.