Wyjątkowo paskudny sposób zabiegania o pomnik „wyklętych”
Ktoś (i raczej wiadomo kto) zniszczył tablicę poświęconą Pawłowi Adamowiczowi, zamordowanemu rok temu prezydentowi Gdańska.


Komentarz ZOSTROWA