W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pomiędzy Gminą Miasto Ostrów, a Konsorcjum MZO – KOSZ. To właśnie to konsorcjum odbierało odpady ostrowian przez ostatnie dwa lata.

Umowa został podpisana na dziewięć miesięcy i będzie obowiązywała od 1 lipca. W niedawno zakończonym przetargu wygrała oferta Konsorcjum Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie i firmy Kosz.
– To konsorcjum zaproponowało cenę, którą mogliśmy zaakceptować – mówi Ziemowit Borowczak, zastępca prezydenta Ostrowa.

Dla ostrowian niewiele zmieni się w systemie, który funkcjonować zacznie od 1 lipca tego roku. Ceny za odbiór śmieci pozostają na tym samym poziomie: 11 złotych za śmieci segregowane i 19 złotych za śmieci niesegregowane.
– System zmienia się nieznacznie – zapewnia Andrzej Strykowski, prezes MZO. – Od 1 lipca wprowadzony zostaje trzeci worek i trzeci pojemnik – w kolorze niebieskim – na zbiórkę papieru i makulatury. Zmiana ta nie jest niczym nowym – pojemniki takie funkcjonowały już w Ostrowie przed lipcem 2013 roku.

Do tej pory ostrowianie segregowali odpady umieszczając je w zielonych i żółtych pojemnikach, bądź workach – w przypadku domów jednorodzinnych. Kolor zielony przeznaczony był na szkło, a żółty na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz papier. Od 1 lipca br. papier umieszczać będziemy w osobnych, niebieskich pojemnikach lub workach. Dotychczas papier był łączony z odpadami z tworzyw sztucznych i metalami, przez co ulegał zabrudzeniu i często nie mógł być wykorzystywany do powtórnego przetworzenia. Decyzja ta jest także odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy sami zgłaszali, że chcieliby mieć dodatkowy pojemnik na papier. Przed wejściem w życie tzw. „rewolucji śmieciowej” niebieskie pojemniki na papier funkcjonowały już na wielu ostrowskich osiedlach.

Warto także dodać, że MZO odbiera śmieci nie tylko na rynku ostrowskim. Ta miejska spółka ostatnio wygrała także przetargi w ościennych gminach: gminie Ostrów oraz w gminie Sieroszewice. Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrów obowiązywać będzie do 31 marca 2016 roku. Spółka będzie tu obsługiwać obszar o powierzchni 207 kilometrów kwadratowych zamieszkały przez 18.822 mieszkańców. Natomiast w gminie Sieroszewice wygrany przetarg przez MZO obowiązywać będzie do 30 czerwca 2017 roku. Powierzchnia miny Sieroszewice wynosi 16.354 ha. Liczba mieszkańców wynosi 8.496 osób. To nowy rynek ,,zdobyty” przez MZO, gdyż poprzednią umowę w gminie Sieroszewice realizował inny operator.

2015-06-13 ok24.tv