Potencjalni oferenci mają czas na składanie dokumentów do 22 listopada br. Trwa przetarg ogłoszony przez poznański oddział Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu na opracowanie dokumentacji kilku planowanych odcinków drogi ekspresowej S11. Wśród nich jest odcinek od Kórnika do obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
47589_jest-przetarg-na-ekspresowke-przez-jarocin_1

 

 

 

 

 

 

 

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie – informuje GDDKiA.

Dokładnym przedmiotem zamówienia jest „opracowanie projektowe dla budowy drogi ekspresowej S 11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski. Obejmuje etapy: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU), Koncepcja Programowa (KP) oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

2015-11-16 ok24.tv