Trwa długi(?) majowy weekend. W tym roku, ze względu na epidemię i związane z nią obostrzenia, dużo pracy ma Policja.

Podczas tych kilku wolnych dni szczególnie ważne jest stosowanie się do zaleceń instytucji państwowych, aby nie zaprzepaścić dotychczasowego wysiłku i poświęcenia osób, które codziennie walczą z tym groźnym patogenem. Funkcjonariusze będą wszędzie tam, gdzie ruch kołowy i pieszy będzie wzmożony w związku z podróżowaniem do miejsc wypoczynku i korzystaniem z dostępnych form rekreacji.

Już od wczoraj policjanci podjęli „wzmożone działania kontrolne”.

Tegoroczna majówka, mimo panującego w naszym kraju stanu epidemii, może sprzyjać zwiększeniu natężenia ruchu osób udających się do miejsc wypoczynku, w tym w szczególności w rejony terenów zielonych czy akwenów. Dlatego mając to na uwadze, o bezpieczeństwo podróżnych i osób wypoczywających na terenie naszego województwa dbać będzie większa niż zwykle liczba policjantów.


Mundurowi pojawią się m.in. na głównych ciągach komunikacyjnych, celem zapewnienia płynności ruchu. Będą zwracać szczególną uwagę na stan trzeźwości kierowców, sposób przewozu dzieci, które muszą podróżować w urządzeniach do tego przeznaczonych. Pod specjalnym policyjnym nadzorem znajdzie się również stan techniczny pojazdów, które poruszać się będą po wielkopolskich drogach. Każdy kierowca musi liczyć się z tym, że naruszenia obowiązujących przepisów oraz zachowania stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników dróg, będą przez funkcjonariuszy bezwzględnie karane.

Wiadomo, że majówka i kolejne konferencje prasowe mogą sprawić wrażenie, że wolno więcej niż dotychczas. Widać to zresztą w większości sklepów (gdziez te dwa metry?) oraz na ulicach, gdzie maseczka założona na nos i usta wydaje się być eskstrawagancją

POLICJA PRZYPOMINA
Obowiązujące zasady i ograniczenia:

► Ograniczenia w przemieszczaniu się: obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

► Zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego: dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia.

► Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych: wszyscy (oprócz kilku wyjątków) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. Ograniczenie nie dotyczy m.in.:

dzieci do 4 lat,
osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4.
► Zakaz korzystania z placów zabaw, ogrodów zoologicznych: zabronione jest korzystanie z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.
► Zakaz zgromadzeń i imprez: zabrania się organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez. Wyłączone są zakłady pracy.