Koszt przywrócenia basenu Delfin do stanu używalności nie przekracza 1 000 000 zł – wykazała druga ekspertyza obiektu na kaliskim Dobrzecu. To kwota dwa razy mniejsza niż podana po pierwszych testach.

„Ekspertyza została przedłożona przez wykonawcę. Teraz jest poddawana weryfikacji w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji UM w Kaliszu” – powiedział Radiu Centrum wiceprezydent Piotr Kościelny:

„Opinia techniczna zlecona jeszcze w 2014 roku jest dokumentem dość pobieżnie weryfikującym pewne sprawy. Nie zawiera szczegółowych kosztorysów, nie zawiera rozwiązań, które należałoby wprowadzić, aby pewne problemy techniczne usunąć. Druga ekspertyza to dokument kompleksowy. Także te badania były o wiele bardziej kompleksowe”.

Władze miasta chcą w najbliższych dniach spotkać się z wykonawcą ekspertyzy i z szefostwem Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec, będącej właścicielem terenu, na którym znajduje się Delfin. „Umowa, która w tej chwili wiąże właściciela basenu i spóldzielnię zakłada, że 1 stycznia 2016 roku właściciel może mieć roszczenie do spoldzielni o zwrot nakładów, które poczynił na tym terenie, dlatego miasto z kilku stron musi zweryfikować sytuacje związaną z Delfinem. Natomiast powtarzam, że basen na tym osiedlu jest niezbędny” – dodał wiceprezydent Kościelny.


na fot.: Anna Durlej, naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji UM w Kaliszu
wiceprezydent Piotr Kościelny

2015-06-27 ok24.tv za rc.fm