Dariusz Grodziński został nowym dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Taką decyzję podjął w środę zarząd Województwa Wielkopolskiego.

wiceprezydent-grodzinski
Po procedurze konkursowej marszałkowi województwa rekomendowani byli dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów: były wiceprezydent Kalisza Dariusz Grodziński, oraz były kaliski dziennikarz Robert Kuciński. Dariusz Grodziński zastąpi na stanowisku Barbarę Fibingier, która przeszła na emeryturę. Od lipca obowiązki dyrektora placówki pełnił Piotr Krysiak – redaktor naczelny Radia Centrum i zastępca poprzedniego dyrektora instytucji.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

W wyniku postępowania konkursowego, przeprowadzonego przez powołaną do tego celu Komisję, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego przedstawiono dwóch wyłonionych kandydatów, w tym Dariusza Grodzińskiego, który otrzymał liczbę punktów przekraczającą wymagany próg 60% możliwych do otrzymania punktów, a także rekomendację Komisji Konkursowej. Po zapoznaniu się z treścią przygotowanej przez kandydata autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Centrum, Zarząd Województwa tę rekomendację przyjął i postanowił o jego powołaniu na stanowisko objęte konkursem.

Dariusz Grodziński jest absolwentem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie (administracja gospodarcza, licencjat), a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (administracja publiczna, magister). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie administracji europejskiej i zarządzania projektem UE na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował jako zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, a także jako zastępca prezydenta Miasta Kalisza ds. edukacji, kultury i sportu. W latach 2010-2014 był członkiem Komisji Kultury Związku Miast Polskich, a od 2014 roku jest członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza.

Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe Dariusza Grodzińskiego, jego znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury, a także rekomendacja Komisji Konkursowej wskazują na to, że jako dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu będzie w stanie zapewnić tej instytucji rozwój oraz odpowiedni nadzór nad organizacją pracy.

Dariusz Grodziński został powołany na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na czas określony, tj. od 1 października 2015 r. do 1 października 2018 r.

2015-09-30 ok24.tv za rc.fm