Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza wielkopolskie samorządy do włączania się do finansowania w 2021 r. programu profilaktyki prozdrowotnej pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.”
Wkłady samorządów powiększą ogólną pulę, ale będą dedykowane dla mieszkańców danej gminy wnoszącej wkład. Uchwałę w sprawie takiego wkładu podjęła już choćby sąsiednia Rada Gminy Przygodzice, która przeznacza na ten cel 20 tysięcy zł.
Wniosek o przystąpienie Ostrowa do tego programu złożył radny Koalicji Obywatelskiej, Jakub Paduch

Jakub Paduch: Czy wyraża Pani Prezydent wolę przystąpienia do naszego regionalnego programu, który stanowi narzędzie prawdziwej polityki prorodzinnej i pro demograficznej, kiedy zjawisko niepłodności nasila się od lat, a kryzys demograficzny postępuje?

Bardzo proszę o potraktowanie niniejszego zapytania również jako wniosku o takie przystąpienie naszego Miasta do programu oraz pozytywne jego rozpatrzenie poprzez zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty i przedłożenie stosownych projektów uchwał na czerwcową Sesję Rady Miejskiej.
Przypomnijmy, że Ostrów miał już miejski program in-vitro. Został on jednak zarzucony