Radny Łukasz Jędrzejak dopytywał, czy władze miasta posiadają szczegółowy harmonogram prac przy budowie obwodnicy oraz czy powstanie droga dla rowerzystów pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Czekanowem przy węźle ,,Czekanów”.

W złożonych przez radnego interpelacjach przeczytać można: ,,W związku z prowadzonymi pracami na II etapie obwodnicy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego proszę o udzielenie następujących informacji:
1. Czy władze miasta posiadają szczegółowy harmonogram prac udostępniony przez wykonawcę lub GDDKiA w Poznaniu?
2. Jaki jest harmonogram prac towarzyszących budowie II etapu obwodnicy, czyli przebudowy skrzyżowania ulic Bracka-Nowa Krępa-DK 25 i budowy drogi czteropasmowej do węzła „Czekanów”? Pytanie wynika ze zbliżających się poważniejszych utrudnień w ruchu na tym newralgicznym odcinku.
3. Czy wykonawca przeprowadza regularne spotkania z przedstawicielami samorządu miejskiego w temacie ewentualnych zagrożeń i problemów występujących przy tej inwestycji?
4. Jak wygląda system dowożenia materiałów budowlanych i wywożenia urobku z terenu budowy?
5. Czy w ramach dokończenia węzła „Czekanów” opracowany został odpowiedni system odprowadzania wód opadowych z obwodnicy i czy będzie podjęta kompleksowa próba uregulowania problemów związanych z naruszaniem stosunków wodnych na tym obszarze?”

Radny interesował się także drogą dla rowerzystów z Ostrowa do Czekanowa. W swojej interpelacji w tej sprawie napisał: ,, Nawiązując do mojej interpelacji z sierpnia 2014 roku w sprawie zachowania połączenia dla rowerzystów pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Czekanowem przy węźle ,,Czekanów” proszę o informację czy w końcu zostało wypracowane i zaplanowane odpowiednie rozwiązanie techniczne? Zaznaczę tylko, że gdyby projekt nie przewidywał takiego przejazdu istnieje realne zagrożenie, że rowerzyści poruszać będą się ruchliwymi drogami krajowymi nr 11 i nr 25, co znacznie pogorszy stan bezpieczeństwa drogowego”.

2015-05-04 ok24.tv za naszrynek.pl