Prezydent Ostrowa Beata Klimek nie zmierza powoływać członków rad nadzorczych miejskich spółek w drodze konkursu. O sprawę tę dopytywała na ostatniej sesji radna Sławomira Żelanowska.
Radna na ostatniej marcowej sesji Rady Miejskiej Ostrowa dopytywała m.in. czy prezydent Ostrowa zamierza powoływać członków rad nadzorczych i zarządów spółek w postępowaniach konkursowych? Z udzielonej przez prezydent odpowiedzi wynika, że nie zamierza ogłaszać konkursów na członków rad nadzorczych spółek. W odpowiedzi na interpelacje radnej można przeczytać m.in.: ,, Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej kandydaci na członków rad nadzorczych spółek komunalnych muszą legitymować się egzaminem zdanym przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa lub posiadać status radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego. Obowiązujące przepisy nie obligują prezydenta miasta do przeprowadzania konkursów na stanowiska członków rad nadzorczych spółek komunalnych…”.

Prezydent Beata Klimek twierdzi natomiast, że w przypadku powoływania członków zarządów spółek przewiduje procedury konkursowe.
2015-04-24 ok24.tv za naszrynek.pl