Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej przegłosowano uchwałę wstrzymującą likwidacji Centrum Rozwoju Komunalnego. Wniosek o włączenie do porządku obrad takiej uchwały zgłosił wiceprezydent Mikołaj Kostka.

Projekt został dodany dzisiaj do porządku obrad, jednak część radnych nie zgadzało się z takim włączeniem do obrad takiej uchwały. Projekty powinny bowiem zaopiniować Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarki Miejskiej. Opinie decyzją przewodniczącego Rady Miejskiej miały zostać wydane w trakcie zarządzonej przerwy.

– To skrajnie nieodpowiedzialne. Zaproponowano dzisiaj nowe projekty uchwał, które będą miały gigantyczne konsekwencje gospodarcze i finansowe. To jest brak szacunku dla naszych mieszkańców, żeby proponować tak istotne kwestie i kazać je opiniować w trakcie 20-30 minut – mówiła radna Milena Kowalska.

Radny Jakub Paduch proponował zarządzenie przerwy do 28 lutego. Wniosek radnego nie został jednak przyjęty. – Dziś na sesji na wniosek nieobecnej prezydent Beaty Klimek, radni jej klubu obronili spółkę Holdikom vel CRK, uchylając uchwałę wyrażającą zgodę na jej likwidację, którą podjęliśmy jako Rada w sierpniu 2018 r. Uchwała uchylająca została nam przedstawiona już po rozpoczęciu Sesji, a powiedzieć, że w uzasadnieniu nie było kszty konkretów, to nic nie powiedzieć. Nasze pytania, co dzisiaj tak naprawdę, poza slajdami prezentacji kolejnych koncepcji i strategii ma z istnienia tej spółki przeciętny ostrowianin, niestety nie spotkały się z odpowiedzią – mówi radny Paduch.

Radni po burzliwej dyskusji przegłosowali uchylenie uchwały nr LI/586/2018 Rady Miejskiej Ostrowa z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna. W głosowaniu 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 9 było przeciwnych, 2 nie oddało głosu, 1 radny był nieobecny.

– Decyzja Rady Miejskiej kończy polityczną dyskusję i pozwala dalej prowadzić merytoryczne działania – komentuje prezes CRK B.Ziółkowski.

2019-02-18 ok24.tv