Pawilon handlowy Intermarche 2000 i  pawilon handlowy Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną ma powstać w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia realizowanego przez firmę KROKUS SP. z o.o. ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanego przez Pana Michała Golusińskiego, Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński ul. Jarochowskiego 28/7, 60-238 Poznań polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego i wyraził zgodę na realizację ww. przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez wnioskodawcę.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr WOS.ROS.6220.22.2016 z dnia 03.02.2017 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia realizowanego przez firmę KROKUS SP. z o.o. ul. Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanego przez Pana Michała Golusińskiego, Pracownia Architektoniczna Michał Golusiński ul. Jarochowskiego 28/7, 60-238 Poznań polegającego na „Budowie pawilonu handlowego Intermarche 2000 oraz pawilonu handlowego Bricomarche typ 2000 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Ostrów Wielkopolski” na działkach nr 87, 40/3, 39, 15/2 obręb 0043 i działkach nr 41/1 i 42/1 obręb 0042 położonych Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Lotnicza, Poznańska i Dembińskiego i wyrażeniu zgody zgodę na realizację ww. przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez wnioskodawcę.

przedsiebiorstwo-motoryzacyjne-polmozbyt-sp-z-o-o-10093548-680x496_c

Wcześniej Prezydent Miasta wydała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku handlowo-usługowego Hop Stop z dworcem autobusowym PKS, parkingiem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach o numerach ewidencyjnych 11/12, 6/3, 29, 30 obręb 0062 przy ul. Dworcowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

Kiedy rozpocznie się budowa marketu i niewielkiego dworca przy ul. Dworcowej – na razie inwestor nie podaje takich informacji. Proces zagospodarowania terenu po dawnym Polmozbycie i hurtowni w rejonie ulic Dembińskiego/ Poznańska/Lotnicza dopiero się rozpoczyna od uzyskiwania pozwoleń środowiskowych.

Pierwszy market powstał w Ostrowie Wielkopolskim w 1997 roku – był to Mini Mal. Dwa lata później pojawił się sklep sieci Intermarche.

2017-02-20 ok24.tv